7-8.02.2009 WITîW KOüO ZAKOPANEGO.NZ JAGNA MARCZUüAJTIS.FOT: ANDRZEJ WIKTOR

Jagna Marczułajtis-Walczak

Snowbordzistka, Posłanka na Sejm RP

Czyta: