BAKAKAJ I INNE OPOWIADANIA

Witold Gombrowicz

Czyta ją jedna osoba: