FERDYNAND WSPANIAŁY

Ludwik Jerzy Kern

Czytają ją 3 osoby: