DZIENNIK 1953 – 1969

Witold Gombrowicz

Czytają ją 3 osoby: