KATARZYNA WIELKA. PORTRET KOBIETY

Robert K. Massie

Czyta ją jedna osoba: