W OPARACH ABSURDU

Antoni Słonimski, Julian Tuwim

Czytają ją 2 osoby: