POCZET SOŁTYSÓW, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA KRAKOWA

Red. Bogdan Kasprzyk

Czyta ją jedna osoba: