PISMO ŚWIĘTE STARY I NOWY TESTAMENT

Czyta ją jedna osoba: