WIERSZE WYBRANE

Czesław Miłosz

Czyta ją jedna osoba: