NA ŻYWO Z GOLGOTY

Gore Vidal

Czyta ją jedna osoba: