POLAKU, KIM JESTEŚ?

Witold Wirpsza

Czyta ją jedna osoba: