WYWIAD Z HISTORIĄ

Oriana Fallaci

Czytają ją 2 osoby: